Najava konferencije "Zajednička ribarstvena politika i budućnost ribara u Republici Hrvatskoj"

Search form

Najava konferencije "Zajednička ribarstvena politika i budućnost ribara u Republici Hrvatskoj"

Svrha konferencije je poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava zainteresiranih dionika. Raspravljat će o izazovu ostvarenja konkurentnog, okolišnog i gospodarsko održivog te društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, većoj regionalizaciji i lokalizaciji upravljanja u sektoru, Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i znanstvenim istraživanjima kao potpori upravljanju ribarstvom. Konferencija se održava 19. lipnja 2015. godine s početkom u 10:00 sati u Hotelu "Radisson blu resort" u Splitu.

Konferencije je organizirana u dva panela:

  1. "Zajednička ribarstvena politika EU: mediteranska perspektiva",
  2. "Malo ribarstvo u Republici Hrvatskoj: status quo i budući razvoj".
Slika: Google Images