Najava natječaja iz Europskog fonda za regionalni razvoj „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“

Search form

Najava natječaja iz Europskog fonda za regionalni razvoj „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“

U sklopu Operativnog programa, Prioritetne osi 2 – Mjere 2.1. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) za koju je nadležno Ministarstvo poduzetništva i obrta predviđena je provedba sheme dodjele bespovratnih potpora pod nazivom „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“.

Navedena shema namijenjena je malim i srednjim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj a obuhvaća dvije vrste područja koja će se financirati, odnosno, dvije grupe potpora: 

  • Grupa 1. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva 
  • Grupa 2. Jačanje konkurentnosti turizma 
Ukupan iznos sredstava za financiranje obje Grupe je 255.714.160,00 kn pri čemu je minimalan iznos potpore 3.800.000 kn a maksimalan iznos 26.000.000 kn sufinanciranja bespovratnih sredstava prema prihvatljivim troškovima. Dodjelom bespovratnih sredstava pružit će se potpora razvoju konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva kroz pomaganje održivog razvoja proizvodnje, jačanje malog i srednjeg poduzetništva i sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima, povećavajući na taj način regionalnu konkurentnost i brži gospodarski rast. Program dodjele bespovratnih sredstava također će doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora. 
Državna potpora koja će se odobriti u okviru ove sheme neće se kumulirati s drugom državnom potporom ili de minimis potporom dodijeljenom u bilo kojem obliku i iz bilo kojeg izvora, uključujući državnu potporu na temelju Programa dodjele državnih potpora. 
Raspisivanje Javnog poziva na dostavu projektnih prijava očekuje se tijekom mjeseca prosinca 2013. godine nakon što Europska komisija odobri, a Vlada Republike Hrvatske usvoji produljenu Kartu regionalnih potpora kojom se utvrđuju područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore te njihov maksimalni intenzitet. 

Dokumenti koji se odnose na natječaj: 


Slika: Google Images