Najava novih natječaja iz Europskog socijalnog fonda

Search form

Najava novih natječaja iz Europskog socijalnog fonda

Od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, tijekom svibnja bi trebala biti objavljena dva nova natječaja iz Europskog socijalnog fonda. Riječ je o natječajima: 

  • Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
  • Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu hrvatskog kvalifikacijskog okvira 
Prvi natječaj planira se objaviti u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Prioriteta 2., Mjere 2.2. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju. Za financiranje projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je iznos od 30.800.000,00 kuna. Financiranje je osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) te u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske. Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 360.000,00 kuna, a najviši 3.600.000,00 kuna. Prihvatljivi su prijavitelji osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) koji se mogu javiti u partnerstvu s organizacijama civilnog društva čije je primarno djelovanje usmjereno na područje skrbi o učenicima s teškoćama, ustanovama za obrazovanje odraslih, visokim učilištima, agencijama nadležnima za odgoj i obrazovanje, agencijama za posredovanje pri zapošljavanju/područnim uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, lokalnim i regionalnim razvojnim agencijama, redovitim i posebnim osnovnoškolskim/srednjoškolskim ustanovama.

Drugi natječaj se planira objaviti u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju. Za financiranje projekata u okviru Poziva raspoloživ je iznos od 64.668.000,00 kuna. Financiranje je osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) te u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske. Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 500.000,00 kuna, a najviši 2.000.000,00 kuna. Prihvatljivi su prijavitelji visoka učilišta (sveučilišta, sastavnice sveučilišta, veleučilišta, visoke škole), javne ustanove zadužene za razvoj/provedbu obrazovnih politika, znanstvene organizacije koji se mogu javiti u partnerstvu s ostalim ustanovama navedenim kao prijavitelji, odgojno-obrazovnim ustanovama, ustanovama za obrazovanje odraslih, nevladinim organizacijama, studentskim organizacijama, strukovnim komorama i udruženjima, tijelima državne uprave, jedinicama regionalne i lokalne samouprave, poslodavcima i udruženjima poslodavaca, sindikatima.


Izvor: http://www.ljudskipotencijali.hr/
Slika: Google Images