Najava održavanja konferencije u sklopu ESF projekta "Promocija cjeloživotnog učenja"

Search form

Najava održavanja konferencije u sklopu ESF projekta "Promocija cjeloživotnog učenja"

ESF
Konferencija „Strukovno obrazovanje i osposobljavanje i cjeloživotno učenje“ će se održati 28. studenog 2016. godine u hotelu Sheraton u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Na konferenciji će biti prisutni ravnatelji strukovnih škola, dionici u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, međunarodni stručnjaci, ali i državni dužnosnici i socijalni partneri. Konferencija se održava u sklopu projekta Europskog socijalnog fonda "Promocija cjeloživotnog učenja" kao jedan od ključnih događaja Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u Hrvatskoj.

Slika: Google Images