Najava Ograničenog poziva na dostavu prijava "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020. - Treći poziv"

Search form

Najava Ograničenog poziva na dostavu prijava "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020. - Treći poziv"

Na ovaj Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga mogu se prijaviti samo prijavitelji koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta unaprijed odabralo putem javnog poziva na dostavu prijedloga "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020." koji su bili otvoreni između 2011. i 2014. godine, odnosno čiji se prijedlog nalazi na listi odabranih projekata MZOS-a ili će biti odabrani putem javnog poziva koji je bio otvoren do 30. lipnja 2015. Poziv se organizira u okviru Operativnog programa "Regionalna konkurentnost" 2007.-2013., unutar Prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. 

Ograničen poziv je namijenjen pripremi projektne dokumentacije za gradnju nove istraživačke infrastrukture, poboljšanje postojećih objekata istraživačke infrastrukture u svrhu povećanja njihova područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja te opremanje objekata istraživačke infrastrukture. Objava poziva planira se u rujnu 2015. godine.

Slika: Google Images