Najava Ograničenog poziva "Podrška razvoju Centara kompetencija"

Search form

Najava Ograničenog poziva "Podrška razvoju Centara kompetencija"

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za podršku razvoju Centara kompetencija provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 1- Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija; Investicijski prioritet 1b – Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja, Specifični cilj 1.b.2. Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja.

Temeljem Poziva bit će dodijeljene potpore za razvoj Centara kompetencija i povezanih projekata istraživanja, razvoja i inovacija čime će se povećavati aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru u okviru tematskih i pod-tematskih prioritetnih područja Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je u periodu od 23. srpnja 2015. do 21. kolovoza 2015., te je objavljeno izviješće o provedenom savjetovanju. Javna objava pred-odabira očekuje se krajem prvog kvartala 2016. godine.

Slika: Google Images