Najava otvaranja poziva “Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: “Next-Generation Batteries”

Search form

Najava otvaranja poziva “Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: “Next-Generation Batteries”

Dana 24. siječnja 2019. otvorit će se poziv s ukupnim proračunom od 114 milijuna eura iz Programa EU-a za istraživanja i inovacije Obzor 2020. za pitanja povezana s baterijama, čime će se doprinijeti i ciljevima Europskog saveza za baterije. Dodatne teme za projekte povezane s baterijama objavit će se 2020., i za njih će se namijeniti ukupno 70 milijuna eura.

Europska komisija objavila je na Portalu za sudionike 7 tema koje su dostupne putem sljedeće poveznice

Slika: Google Images