Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Internacionalizacija visokog obrazovanja

Search form

Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Internacionalizacija visokog obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavilo je otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga s ciljem poboljšanja kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja internacionalizacijom. S obzirom na mali broj studija na stranim jezicima te združenih studija koje izvode hrvatska i inozemna visoka učilišta, ova operacija ključan je preduvjet za daljnju internacionalizaciju sustava visokog obrazovanja RH, kao i za unapređenje kvalitete i procesa internacionalizacije. Prihvaćanjem ovog procesa dovodi do povećanja kvalitete obrazovanja i ubrzanog razvoja znanstvenih istraživanja. Kao specifični ciljevi najavljenog poziva izdvaja se:

  • Povećanje broja združenih studija,
  • Povećanje broja obrazovanih i/ili studijskih programa na stranim jezicima,
  • Promocija visokih učilišta iz Republike Hrvatske u inozemstvu za privlačenje većeg broja stranih studenata i nastavnika.

Ovom operacijom pridonosi se kvaliteti i relevantnosti visokog obrazovanja internacionalizacijom - razvojem i uspostavom združenih studija na stranim jezicima te razvojem studijskih i/ili obrazovnih programa, kao i modula i kolegija na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva te promociji visokih učilišta iz Republike Hrvatske i inozemstva.

Slika: Google Images
Izvor: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=15442&sec=3635