Najava prvog poziva iz Inicijative urbanih inovativnih projekata

Search form

Najava prvog poziva iz Inicijative urbanih inovativnih projekata

Opća Uprava Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku završila je s definiranjem tema za prvi poziv u sklopu Inicijative urbanih inovativnih projekata. Objava poziva očekuje se do kraja 2015. godine, a ukupan proračun od 80 milijuna eura namijenit će se projektima iz sljedećih područja: 

  • Tranzicija energije,
  • Urbano siromaštvo (naglasak na zapostavljene gradske četvrti),
  • Ulaganje u integraciju migranata i izbjeglica,
  • Poslovi i vještine lokalne ekonomije. 
Inicijativa je osnovana s ciljem testiranja novog pristupa suočavanja s izazovima gradskih vlasti. Njezin je ukupan proračun za razdoblje od 2015. do 2020. godine 371 milijun eura, a projekti će se financirati preko poziva za dostavu projektnih prijedloga uz doprinos Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Maksimalna vrijednost pojedinačnih projekata je ograničena na 5 milijuna eura, a njihovo je očekivano trajanje do 3 godine. 

Slika: Google Images