Najava seminara iz Europskog socijalnog fonda

Search form

Najava seminara iz Europskog socijalnog fonda

Seminar pod nazivom "Otvorena vrata Europskog socijalnog fonda – osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, obrazovanje odraslih i strukovno obrazovanje i osposobljavanje" održava se ovog petka u Puli u Visokoj tehničko-poslovnoj školi s pravom javnosti – Politehnika Pula s početkom u 10:00 sati. Organizacija seminara provodi se u sklopu projekta "Priprema projekata i podrška ESF korisnicima" čiji je glavni partner Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Na seminaru će biti predstavljene mogućnosti ulaganja sredstava iz Europskog socijalnog fonda u obrazovanje do 2023. godine, a dodatno će se predstaviti primjeri dobre prakse u području obrazovanja drugih članica Europske unije. 

Prijave za sudjelovanje na seminaru moguće su putem online linka: http://goo.gl/forms/cEbfdAiGg7 ili putem e-mail adrese esf.projekt@mrms.hr


Slika: Google Images