Najavljeni natječaj za Znanstvene centre izvrsnosti za ulaganja u istraživanja i razvoj u završnoj je fazi pripreme

Search form

Najavljeni natječaj za Znanstvene centre izvrsnosti za ulaganja u istraživanja i razvoj u završnoj je fazi pripreme

Na održanom sastanku s predstavnicima nadležnih ministarstava za predmetni poziv s predstavnicima Znanstvenih centara izvrsnosti, usuglašen je pristup i dinamika objave natječaja za dodjelu potpora za razvoj istraživanja i jačanje kapaciteta centara. 

Putem predmetnog natječaja, čija se objava planira početkom rujna ove godine, Znanstvenim centrima izvrsnosti potvrđenima od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a čije aktivnosti doprinose ciljevima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske, na raspolaganje će biti stavljeno 380 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Navedenim potporama omogućiti će se ulaganja u nabavu opreme za provedbu istraživanja, zapošljavanje i usavršavanje istraživača te suradnja i razmjena znanja s drugim istraživačkim institucijama u inozemstvu, čime se povećava i unaprjeđuje međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice te pridonosi razvoju gospodarstva i društva u cjelini.​

Slika: Google Images