Najbolji projekti iz programa LIFE u 2013. godini (sektor okoliša)

Search form

Najbolji projekti iz programa LIFE u 2013. godini (sektor okoliša)

Svake se godine u sklopu programa LIFE (program Europske unije namijenjen financiranju projekata zaštite okoliša) dodjeljuju nagrade za najbolje projekte u protekloj godini. Cilj je ovih nagrada poboljšati širenje rezultata projekata kao i naglasiti rezultate ovih projekata u obliku pozitivnog utjecaja na okoliš. Za 2013. godinu izdvojeno je ukupno 25 projekata koji su svrstani u dvije kategorije: "Najbolji od najboljih" i "Najbolji". Neke od tema koje pokrivaju projekti su: recikliranje otpada uključujući inovacije u reciklaži i upravljanje otpadom od električne i elektroničke opreme, praćenje kakvoće zraka, klimatske promjene i dizajn eko-proizvoda. U realizaciji projekata sudjelovalo je više od dva milijuna ljudi iz više od 20 europskih zemalja (zemlje Europske unije i zemlje koje nisu članice Unije). Više o najboljim projektima saznajte u publikaciji.

 
Slika: Google Images