Najvažniji aspekti pravne i financijske provedbe Obzor 2020. projekata

Search form

Najvažniji aspekti pravne i financijske provedbe Obzor 2020. projekata

Nacionalne osobe za kontakt za pravna i financijska pitanja u Obzor 2020. programu pri Agenciji za mobilnost i programe EU provode kratko istraživanje o najvažnijim aspektima pravne i financijske provedbe Obzor 2020. projekata. Upitnik je dostupan na sljedećoj poveznici.

Upitnik i istraživanje su u potpunosti anonimni, a rezultati će poslužiti kao priprema za nadolazeću radionicu o pravnim, administrativnim i financijskim aspektima provedbe Obzor 2020. projekata. Radionica će se održati 31. ožujka 2020. u prostorijama Agencije za mobilnost i programe EU, a program i registracija se nalaze ovdje.

Iako je trenutno u pripremi novi okvirni program EU-a za istraživanje i inovacije, Obzor Europa, projekti financirani trenutnim programom, Obzor 2020. još će se jedno vrijeme implementirati, a revizija Obzor 2020. projekata moguća je i do dvije godine nakon završne uplate. Stoga će navedeno istraživanje, osim pripreme za nadolazeću radionicu, poslužiti i za planiranje budućih događanja, te pripremu za novo programsko razdoblje 2021. – 2027.

Slika: Google Images