Naseljenost hrvatskih LAG-ova

Search form

Naseljenost hrvatskih LAG-ova

Hrvatska mreža za ruralni razvoj analizirala je odnos između naseljenosti hrvatskih LAG-ova i ukupne naseljenosti RH. Temeljem analize, dobiveni su interesantni podaci prema kojima je vidljivo da na 83% površine RH živi svega 44% stanovnika. Također, uočeno je kako je prosječna gustoća naseljenosti LAG-ova u cjelini dvostruko niža od prosjeka RH! 
Sa prosječnom naseljenošću od 40 st./km2 hrvatski LAG-ovi predstavljaju rjeđe naseljen prostor od dalekih sjevernoeuropskih zemalja poput Bjelorusije (46 st./km2) ili Litve (45 st./km2). Nasuprot tome, na samo 17% površine živi čak 56% stanovnika što nas upućuje na izrazito neravnomjernu naseljenost teritorija RH što može biti uzrok mnogim strukturnim opterećenjima i nejednakostima. 

Slika: google images