Nastavlja se edukacija mladih i poduzetnika o mogućnostima i pravima na unutarnjem tržištu EU

Search form

Nastavlja se edukacija mladih i poduzetnika o mogućnostima i pravima na unutarnjem tržištu EU

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta protekle dvije godine kontinuirano provodi akciju „Sve na jednom mjestu“ kojom se građane, poduzetnike i tijela javne uprave diljem Republike Hrvatske informira i educira o pravima i mogućnostima koje im nudi unutarnje tržište EU. U sklopu same akcije sada su uvedene i dvije nove aktivnosti – informiranje mladih i Dani otvorenih vrata unutarnjeg tržišta EU za poduzetnike.

Više informacija dostupno je putem sljedeće poveznice.

Slika: Google Images
Izvor: mingo.hr