Natječaj za najbolje procjene

Search form

Natječaj za najbolje procjene

Opća uprava za regionalnu i urbanu politiku i zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Europske komisije objavljuje poziv na sudjelovanje u natjecanju za najbolje ocjene Kohezijske politike Europske unije. Najbolji doprinosi će biti predstavljen u 2016.godini na konferenciji o "Učinkovitosti kohezijske politike Unije", koja će biti izlog za najbolje procjene, mjesto kako bi razgovarali o planiranju evaluacije, i prilika da se proširi broj aktera uključenih u procjenu kohezijske politike.

Na konferenciji će biti oko 500 sudionika prisutno, uključujući i evaluacije prakse iz Unije i izvan nje, predstavnici tijela javne vlasti u državama članicama koje su odgovorne za upravljanje programima kohezijske politike i akademskih stručnjaka.
Natjecanje se organizira u dva smjera:

  •  Najbolja izvršena procjena (A);
  •  Najbolja evaluacija prijedloga(B).
Za oba smjera natjecanja, predmet ocjenjivanja bit će učinkovitost poslovanja sufinanciran od strukturnih ili Kohezijskog fonda pomoću najmanje jedan od sljedeća tri načina:

  • Analiza ex-post troškova i koristi (CBA), 
  • Teorija na bazi procjene,
  • Protučinjenična procjena. 
Konferencija ima za cilj oblikovati kohezijsku politiku okupljanjem akademika i praktičara.

Slika:Google images