Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.

Search form

Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. Svrha natječaja je jačanje prekogranične suradnje škola, razvijanje inovativnih pristupa podučavanju i obrazovanju o europskim vrijednostima te suradnja s učenicima pripadnicima hrvatske manjine u inozemstvu.

Na natječaj se ne mogu prijaviti projekti koji već ostvaruju financiranje u sklopu Erasmus+ programa ili nekog drugog programa u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Škola može prijaviti samo jedan projekt. Maksimalan iznos pojedinačne potpore je 20.000 kn.

Rok za podnošenje prijava je 17. lipnja 2019. godine.

Slika: Google Images
Izvor: mzo.hr