Natječaj za tip operacije 4.3.5. ”Korištenje obnovljivih izvora energije za javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća”; NAJAVA

Search form

Natječaj za tip operacije 4.3.5. ”Korištenje obnovljivih izvora energije za javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća”; NAJAVA

Raspoloživost sredstava: 148.000.000,00 kuna.

Potencijalni korisnici:
  • Jedinice lokalne samouprave, 
  • Jedinice područne (regionalne) samouprave
Područje: ulaganja u građenje (izgradnju i/ili rekonstrukciju) i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća.

Sufinanciranje: do 100%

Slika: Google Images