Nova generacija Instrumenta pretpristupne pomoći - IPA 2014.-2020.

Search form

Nova generacija Instrumenta pretpristupne pomoći - IPA 2014.-2020.

Tehnička i financijska pomoć zemljama proširenja Europske unije do sada se pružala putem instrumenata pretpristupne pomoći, odnosno instrumenta IPA. Prethodna generacija ovog instrumenta završila je krajem 2013. godine, stoga je Europska unija pokrenula Instrument za pretpristupnu pomoć II (IPA II) s ciljem stvaranja jedinstvenog okvira za zemlje kandidate i potencijalne kandidate. Najvažnija novost u odnosu na prethodnu generaciju programa je strateški fokus, stoga je svaka zemlja izradila specifičan strateški planski dokument u kojem su integrirane njihove reforme i razvojni programi. Cilj programa IPA II je na reformama u okviru unaprijed definiranih sektora koji su vezani za strategiju proširenja, demokraciju i vladavinu, vladavinu prava, rast i konkurentnost. Pomoću unaprijed zadanih ciljnih područja, omogućiti će se provođenje strukturnih reformi kako bi se standardi ovih zemalja približili standardima zemalja koje su trenutno članice Europske unije. 

Ciljevi programa: 

  • Jačanje demokratskih institucija
  • Promicanje i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda te napredak u poštivanju prava manjina 
  • Razvoj civilnog društva
  • Regionalna i prekogranična suradnja
Područja koja će programom biti podržana: 

  • Proces tranzicije prema članstvu u Uniji i izgradnja kapaciteta
  • Regionalni razvoj
  • Zapošljavanje, socijalne politike i razvoj ljudskih potencijala
  • Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Regionalna i teritorijalna suradnja 
Program će u razdoblju od 2014. do 2020. godine raspolagati proračunom od 11,69 milijardi eura, a zemlje koje sudjeluju u programu su: Albanija, Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Srbija, Turska, Bosna i Hercegovina i Kosovo. 

Strateški dokumenti zemalja za sudjelovanje u programu: http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/key-documents/index_en.htm?k...

Slika: Google Images