Nova online bioekonomska platforma

Search form

Nova online bioekonomska platforma

bioekonomija, online platforma
Europska komisija je nedavno pokrenula novu online platformu, Bioeconomy Knowledge Center, koja okuplja široku lepezu resursa i znanstvene dokaze o pristupima i rješenjima bioekonomije.

Platforma sadrži katalog podataka i knjižnicu relevantnih publikacija, uključujući i neke koje posebno istražuju doprinos europske poljoprivrede u bioekonomiji.

Slika: Google Images