Nova verzija Smjernica o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere

Search form

Nova verzija Smjernica o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere

Obavještavamo vas da je na mrežnoj stranici programa objavljena nova verzija (verzija 3.0) smjernica o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere. Uz smjernice dostupni su i prilozi. Preporučamo vam da se detaljnije upoznate sa sadržajem nove verzije, s obzirom na to da će vam smjernice pomoći pri pripremi izvješća o napretku partnera. 

Više informacija je dostupno na sljedećoj poveznici.

Slika: Google Images
Izvor: si-hr.eu