Nove isplate LAG-ovima iz IPARD-a

Search form

Nove isplate LAG-ovima iz IPARD-a

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je nove isplate na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za prihvatljive troškove u sklopu mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“. Lokalnim akcijskim grupama (LAG) Europska unija sufinancira izradu studija za područje LAG-a, usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a, izradu promidžbenih materijala, organizaciju promotivno-promidžbenih događaja, radionica, seminara i studijskih putovanja za članove i stanovnike LAG-a, plaće za zaposlenike LAG-a, najam ureda i režijske troškove ureda LAG-a te uredsku i računalnu opremu. Za navedene troškove LAG-ovima se može odobriti maksimalni iznos od 450 000 kuna godišnje. LAG-u Međimurski doli i bregi isplaćeno je 11.355,66 kn, a LAG-u Središnja Istra 46.936,79 kn. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do sada je sklopila ugovore o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje četrdesetdvije Lokalne akcijske grupe (LAG) u iznosu od 37,8 milijuna kuna.


Više o programu IPARD: http://www.europski-fondovi.eu/program/ipa-v-ipard

Izvor: http://www.apprrr.hr/nove-isplate-lokalnim-akcijskim-grupama-iz-ipard-a-...
Slika: Google Images