Novi EU program za zaštitu potrošača 2014.-2020.

Search form

Novi EU program za zaštitu potrošača 2014.-2020.

Potrošačke aktivnosti čine 56 % BDP-a Europske unije. Dobro informirani i upoznati kupci mogu više no ikad poticati inovacije, zahtijevajući primjerene cijene, kvalitetu i usluge. Kao posljedica gospodarske krize pojavile su se nove potrebe i novi načini kupnje, poput e-trgovine i digitalnih usluga. Osim toga, informiranje potrošača treba biti usklađeno s promjenama tržišta, kao što je liberalizacija tržišta (npr. u energetici ili telekomunikacijama). Nadalje, potrebno je odgovoriti na nove društvene izazove: složenost odlučivanja potrošača, potreba prelaska na održivije obrasce kupnje, mogućnosti i prijetnje digitalizacije, povećanje društvene isključenosti i broja ranjivih potrošača te starenje stanovništva. 

Glavni izazovi koji će se rješavati u okviru programa mogu se podijeliti u sljedeće četiri kategorije: 

  • Sigurnost. Postoji potreba za jačanjem koordinacije nacionalnih provedbenih tijela i suočavanjem s rizicima povezanima s globalizacijom proizvodnog lanca. Osim toga, potražnja za sigurnim uslugama povećava se u kontekstu starenja stanovništva;
  • Informiranje i obrazovanje potrošača. Postoji potreba za usporedivim, pouzdanim i razumljivim informacijama, posebno u prekograničnom kontekstu, za rješavanjem problema slabe upoznatosti potrošača i trgovaca s ključnim potrošačkim pravima, za pouzdanim podacima o funkcioniranju tržišta u korist potrošača, za jačanjem utjecaja udruga potrošača, osobito u nekim državama članicama, za poboljšanjem postojećih obrazovnih i informacijskih alata;
  • Prava potrošača i učinkovita pravna zaštita. Potrebno je daljnje jačanje prava potrošača, osobito u prekograničnom kontekstu, i rješavanje problema s kojima se potrošači susreću kada pokušavaju doći do pravne zaštite, također osobito u prekograničnom kontekstu, kako bi bili sigurni da su im prava u svim državama članicama zaštićena jednako dobro kao i u njihovoj zemlji.
  • Jačanje prekogranične provedbe. Potrebno je povećati osviještenost potrošača o mreži europskih centara za zaštitu potrošača te nastaviti s jačanjem njezine učinkovitosti. Osim toga, potrebno je jačati učinkovitost mreže nacionalnih provedbenih tijela. 
Izravni korisnici bit će nacionalna tijela nadležna za politiku zaštite potrošača, sigurnost i provedbu propisa, mreža europskih centara za zaštitu potrošača, udruge potrošača na razini EU-a i nacionalne udruge potrošača. Konačni korisnici programa bit će potrošači EU-a, zahvaljujući boljim udrugama potrošača, savjetovanju europskih centara za zaštitu potrošača i mjerama povezanima s provedbom propisa koje nadležna tijela zbog ograničenih sredstava inače ne bi provodila. 
Iz programa će se financirati mjere u svim 28 državama članicama i državama Europskog udruženja slobodne trgovine koje su članice Europskog gospodarskog područja. U odnosu na proračun prethodnog potrošačkog programa 2007. – 2013. koji je iznosio 156,8 milijuna EUR, proračun programa koji je upravo stupio na snagu iznosi 188,8 milijuna EUR (u tekućim cijenama), odnosno samo 5 centi godišnje po građaninu. 

Više o programu saznajte na: http://www.europski-fondovi.eu/program/potro-2014-2020

Izvor: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-250_hr.htm
Slika: Google Images