Novi financijski instrumenti iz programa LIFE

Search form

Novi financijski instrumenti iz programa LIFE

Jučer su od strane povjerenika Europske komisije odobrena dva nova financijska instrumenta koja će se financirati sredstvima iz programa LIFE, a tiču se zaštite okoliša. Prvi instrument naziva se Instrument privatnog financiranja energetske učinkovitosti (PF4EE) i njegov je cilj rješavanje problema ograničenog pristupa kreditiranju projekata energetske učinkovitosti. Kombinirati će financiranje od strane Europske investicijske banke (EIB) preko njezinih posredničkih banaka i u obliku tehničke pomoći kako bi ojačali kapaciteti financijskih posrednika. Korisnici instrumenta će biti mali i srednji poduzetnici, privatne osobe, jedinice lokalne samouprave i druga tijela javnog sektora. Iznos sredstava koji će se dodjeljivati kretati će se između 40.000 i 5 milijuna eura. Drugi instrument je Instrument financiranja prirodnim kapitalom (NCFF) kojim će se osigurati sredstva za ulaganja u projekte kojima se promiče očuvanje prirodnih dobara, uključujući i prilagodbu klimatskim promjenama. Korisnici sredstava ovog instrumenta biti će javni i privatni subjekti, uključujući tijela javne vlasti, vlasnike zemljišta i poslovne subjekte. Vrijednost financiranih projekata kretati će se između 5 i 15 milijuna eura. 


Slika: Google Images