Novi natječaji Pametnog, zelenog i integriranog prometa

Search form

Novi natječaji Pametnog, zelenog i integriranog prometa

Otvoreno je šest novih tema natječaja Mobility for Growth, tri nove teme natječaja Green Vehicles te dvije teme natječaja Automated Road Transport u području Pametnog, zelenog i integriranog prometa.

Poveznice na natječaje i uvjeti za prijavu objavljeni su na Portalu za sudionike, a možete ih pronaći na sljedećoj poveznici.

Slika: Google Images