Novi portal koji omogućava traženje investitora

Search form

Novi portal koji omogućava traženje investitora

EIPP, EU projekti, središnja informacijska platforma
Portal Europskih investicijskih projekata (EIPP) je web portal koji omogućava javnim ili privatnim promotorima projekata na europskoj razini da dođu do potencijalnih investitora širom svijeta.

Portal je osmišljen kao odgovor na želju investitora da ponude više potencijalnih mogućnosti ulaganja u EU na jednoj središnjoj informacijskoj platformi. Sama platforma nudi napredne kriterije pretraživanja i filtriranja čineći ju jednostavnom za investitore da pronađu projekte prema vlastitim željama.

Cilj takvog portal je potaknuti vidljivost EU projekata na velikoj mreži međunarodnih investitora i to predstavljanjem projekata u strukturiranom i usklađenom obliku.

Slika: Google Images