Novi Pravilnik za dodjelu potpore za produktivna ulaganja u akvakulturu

Search form

Novi Pravilnik za dodjelu potpore za produktivna ulaganja u akvakulturu

Predmet potpore koje se dodjeljuju u okviru ovog pravilnika odnosi se na ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture kako bi se potaknula okolišno održiva, resursno učinkovita, inovativna, konkurentna i na znanju utemeljena akvakultura. Za provedbu ove mjere je temeljem pravilnika alocirano 17 milijuna eura, od čega Europska unija sudjeluje sa 12,75 milijuna eura iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, dok je preostalih 4,25 milijuna eura osigurano proračunom Republike Hrvatske. Provedba pravilnika vodit će se u skladu s javnim natječajem kojeg objavljuje Ministarstvo poljoprivrede, a u okviru istog će se definirati načini dostave zahtjeva za potporu, rokovi, potrebna dokumentacija i ostali kriteriji. 


Slika: Google Images