Novi Program potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi

Search form

Novi Program potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava svoje korisnike da je u Narodnim novinama 102/2021 od 22. rujna 2021. godine, objavljen Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine
Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 26. kolovoza 2021. godine. 
Korisnici potpore iz ovog Programa su poljoprivrednici u smislu članka 3. stavka 1. točke a. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine 118/18, 42/2, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21) upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, koji sudjeluju u provedbi uzgojnih programa za izvorne pasmine peradi. 
Potpora za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi dodjeljuje se za sufinanciranje uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih muških i ženskih kljunova kokoši hrvatice i zagorskog purana upisanih u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi koja se nalaze na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 15. listopada u godini podnošenja zahtjeva za potporu. 
Jedinični iznos potpore po kljunu utvrđuje se temeljem ukupnog broja prihvatljivih kljunova za potporu i visine sredstava predviđenih Programom, pri čemu jedinični iznos potpore ne može biti veći od: 
 – 110,00 kuna po prihvatljivom kljunu zagorskog purana 
 – 40,00 kuna po prihvatljivom kljunu kokoši hrvatice. 
Kroz 3 godine trajanja Programa korisnicima je na raspolaganju ukupno 1.500.000,00 kn, odnosno 500.000,00 kn godišnje.

Više o provedbi Programa možete pronaći na linku. 


Slika: Google Images
Izvor: apprrr.hr