Novi set pitanja i odgovora iz natječaja za obnovu kulturne baštine

Search form

Novi set pitanja i odgovora iz natječaja za obnovu kulturne baštine

Na službenoj stranici na kojoj je objavljen otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine", objavljen je dokument s dodatnim pitanjima i odgovorima. Poziv je podijeljen na dvije grupe aktivnosti, tako da se u jednoj dodjeljuju potpore za pripremu dokumentacije (studijske i projektne), dok se u drugoj financira sama provedba integriranih razvojnih programa. Poziv je otvoren trajno, odnosno do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom prijave do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A) i do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B). 

Više o pozivu te pitanjima i odgovorima saznajte na: http://europski-fondovi.eu/content/priprema-i-provedba-integriranih-razv...

Slika: Google Images