Novih 270 milijuna kuna za šumarski i drvno-tehnološki sektor – u tijeku četiri natječaja iz mjere 8 Programa ruralnog razvoja

Search form

Novih 270 milijuna kuna za šumarski i drvno-tehnološki sektor – u tijeku četiri natječaja iz mjere 8 Programa ruralnog razvoja

ruralni razvoj, natječaji
Od 15 trenutno otvorenih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH, četiri se odnose na mjeru 8 kojom se podupiru ulaganja u šumarstvu od 50% do 100% ukupno prihvatljivih troškova, od 5.000 eura do čak 1 milijun eura, ovisno o podmjeri i tipu operacije.

EU sredstva se tako mogu dobiti za poboljšanje otpornosti šumskih ekosustava te uspostavu i uređenje poučnih staza i vidikovaca (u podmjeri 8.5), zatim za modernizaciju tehnologija, strojeva i alata u šumskouzgojnim radovima te u predindustrijskoj preradi drva (u podmjeri 8.6).

U tijeku su sljedeći natječaji iz mjere 8:
  • 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“
  • 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“
  • 8.6.1  Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
  • 8.6.2  Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva 
Slika: Google Images