Oživljavanje prapovijesnih vremena u Hrvatskoj i Sloveniji

Search form

Oživljavanje prapovijesnih vremena u Hrvatskoj i Sloveniji

Projektom „Prehistory Adventure – iskustvena šetnja kroz prapovijesnu baštinu” povezat će se razdoblja od kamenog doba do željeznog doba, uz objašnjenje tijeka prapovijesnih vremena.

Glavni cilj jest prikazati život naših predaka, uključujući ono što su jeli, odjeću koju su nosili i kako su provodili svoje vrijeme. Radom će se istaknuti pet različitih prapovijesnih tema s pomoću inovativne tehnologije IKT-a radi uključivanja interaktivnih elemenata i angažiranja posjetitelja.

Avanturistička „šetnja” uključivat će aplikacije, pametne ploče, događaje, radionice i izložbe u nastojanju da se javnosti omogući da iskusi različite aspekte života tijekom prapovijesnih vremena.

S proračunom u iznosu od 720 290 EUR, projekt financiran sredstvima iz EFRR-a dio je prekograničnog programa suradnje za Sloveniju i Hrvatsku.

Slika: Google Images