Obavijest korisnicima u operaciji 7.4.1. o produljenju roka

Search form

Obavijest korisnicima u operaciji 7.4.1. o produljenju roka

Pravilnikom o provedbi mjere M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i Natječajem za provedbu podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« propisano je da korisnici koji provode postupke jednostavne i javne nabave, dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave dostavljaju najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju. Ista obveza propisana je i Ugovorom o financiranju kojeg su korisnici sklopili s Agencijom za plaćanja.

Ovim putem obavještavamo sve korisnike u operaciji 7.4.1. da se rokovi za dostavu dokumentacije iz provedenog postupka javne nabave kao i odabranih ponuda iz postupaka jednostavne nabave produljuju za dodatnih šest (6) mjeseci.

Slika: Google Images
Izvor: apprrr.hr