Obavijest o produljenju obustave Poziva "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Search form

Obavijest o produljenju obustave Poziva "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Obustava Poziva se produljuje do 1. prosinca 2020., do 10:00 sati.
Nastavno na vijest o obustavi Poziva "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a" iz srpnja 2020., Ured za udruge temeljem obavijesti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (PT2) od 14. rujna 2020. objavljuje informaciju o produljenju obustave do 1. prosinca 2020., do 10:00 sati.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju produljenja krajnjeg roka za prijavu.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz Poziv koje će pravovremeno biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr


Slika: Google Images