Obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online“

Search form

Obavijest o produljenju obustave Poziva „Umjetnost i kultura online“

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 21. prosinca 2020. godine objavljuje obavijest o produljenju obustave Poziva UP.02.1.1.14 „Umjetnost i kultura online“. 
Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 110 % ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva te da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6 Obustava, i (ranije) zatvaranje Poziva, produljuje obustavu Poziva do 20. siječnja 2021. godine do 10:00 sati. 
Projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. 
U vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva.  Daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv možete pratiti na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

Slika: Google Images