Obavijest o produljenju obustave poziva za urbane aglomeracije Osijek, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Search form

Obavijest o produljenju obustave poziva za urbane aglomeracije Osijek, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za Grupu 1 – Urbanu aglomeraciju Osijek, Grupu 4 – Urbano područje Slavonski Brod, Grupu 5 – Urbanu aglomeraciju Split, Grupu 6 – Urbano područje Zadar i Grupu 7 – Urbanu aglomeraciju Zagreb otvorenog trajnog poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.1.1.12) objavljuje produljenje obustave zaprimanja projektnih prijedloga za navedene Grupe predmetnog Poziva.

S obzirom na to da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 120% ukupno raspoloživih sredstava za navedene Grupe te činjenicu da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga, produljuje obustavu za navedene Grupe predmetnog Poziva do kraja dana 30. rujna 2020. godine.

Svi projektni prijedlozi predani unutar navedenog razdoblja trajanja produljenja obustave za navedene Grupe neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja iste.

Slika: Google Images