Obavijest podnositeljima prijava u mjeri 301 IPARD programa

Search form

Obavijest podnositeljima prijava u mjeri 301 IPARD programa

Dana 02. kolovoza 2013. godine u Narodnim novinama br. 101 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 301 »Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture« unutar IPARD programa. Pravilnikom je, sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, propisano je da će se svi postupci javne nabave nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji provoditi sukladno nacionalnim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguliraju postupak javne nabave. 
Međutim, oni podnositelji s kojima Agencija ima zaključene Memorandume o razumijevanju i kod kojih je već u tijeku postupak javne nabave pokrenut sukladno pravilima Praktičnog vodiča kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama (PRAG), postupke javne nabave dovršavaju sukladno PRAG-u (po proceduri po kojoj su bili i započeti). 


Slika: google images