Obavijest prijaviteljima na Poziv UP.02.2.2.06 „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1“

Search form

Obavijest prijaviteljima na Poziv UP.02.2.2.06 „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1“

S obzirom na veliki broj upita vezanih uz zatvoreni Poziv „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-faza 1“, obavještavamo prijavitelje prijedloga projekata da je u tijeku provjera zaprimljenih projektnih prijedloga

Navedeni Poziv bio je objavljen u modalitetu otvorenog privremenog poziva, a zaprimljen je veliki broj projektnih prijedloga. Svi projektni prijedlozi moraju proći postupak administrativne provjere i provjere kvalitete kako bi se mogli međusobno usporediti temeljem kriterija odabira zadanih Uputama za prijavitelje (6.2 Procjena kvalitete). Po završetku postupaka provjere i bodovanja svih projektnih prijedloga sastavit će se rang lista, nakon čega slijedi donošenje Odluke o financiranju, uzimajući u obzir raspoloživa financijska sredstva u okviru Poziva.
 
Posredničko tijelo razine 2, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obavijestit će sve prijavitelje o statusu njihovog projektnog prijedloga pisanim putem u roku od 8 radnih dana od dana donošenja odluke o statusu pojedinog projektnog prijedloga nakon provedene administrativne provjere te nakon sastavljanja rang liste uspješnih projekata i projekata koji su na rezervnoj listi. 

Slika: Google Images
Izvor: mdomsp.hr