Obavijest za korisnike operacije 4.3.3.

Search form

Obavijest za korisnike operacije 4.3.3.

Obavještavaju se korisniki – javnopravna tijela s drugog i trećeg natječaja za operaciju 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu kako kod podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma više nisu dužni prilagati bankarsku garanciju.

Slika: Google Images
Izvor: apprrr.hr