Objava produženja roka za prijavu na natječaj za Mjeru 4 Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Search form

Objava produženja roka za prijavu na natječaj za Mjeru 4 Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede donjeli su odluku o produženju roka za podnošenje prijava na natječaje iz Mjere 4 do 15. travnja 2015. godine do ponoći, za operacije:

  • 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava"
  • 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš"
  • 4.2.1. "Povećanje dodane vrijednosti poljopriovrednim proizvodima"
Slika: Google Images