Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza”

Search form

Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza”, referentne oznake: KK.03.2.2.04. Izmjene se odnose na nadopune prihvatljivih troškova i usklađivanje sa Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18) te na manje izmjene dokumentacije Poziva.

U okviru 1. Izmjene Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

Upute za prijavitelje
  • Sažetak poziva
  • Obrazac 2. Izjava prijavitelja
  • Prilog 2. Ugovor
  • Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
  • Prilog 13. Upute za popunjavanje prijavnog obrasca
  • Prilog 14. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi
Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna ovdje.

Slika: Google Images
Izvor: mingo.hr