Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”

Search form

Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”, referentne oznake: KK.01.2.1.02. Izmjene se odnose na usklađivanje s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 6/20) te na manje izmjene dokumentacije Poziva.

U okviru 1. Izmjene Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje
  • Obrazac 2. Izjava prijavitelja
  • Obrazac 3. Izjava partnera
  • Obrazac 9. Izjava o korištenim potporama
  • Prilog 1. Opći uvjeti ugovora
  • Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
  • Prilog 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi
  • Prilog 8. Upute za popunjavanje prijavnog obrasca
Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna ovdje.

Slika: Google Images
Izvor: mingo.hr