Objavljen natječaj za LAG-ove

Search form

Objavljen natječaj za LAG-ove

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" – provedba tipa operacije 19.4.1. "Tekući troškovi i animacija". Korisnici navedene mjere su Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) koji su odabrani unutar tipa operacije 19.2.1 "Provedba operacija unutar CLLD strategije" od strane Agencije. U prihvatljive aktivnosti spadaju tekući troškovi i animacija, a sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Unije s udjelom od 90% te iz proračuna Republike Hrvatske s udjelom od 10% troškova. Zahtjevi za isplatu se mogu podnositi od 1. do 31. ožujka 2017. godine.

Slika: Google Images