Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga:“ Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“

Search form

Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga:“ Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“
Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih i strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu. 
U okviru ovog Poziva financirat će se socijalno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada u sektor turizma i ugostiteljstva te jačanje ljudskih kapaciteta u sektoru. Provedbom ovog poziva ciljna skupina osoba s invaliditetom bit će lakše zapošljiva i konkurentnija na tržištu rada, a sektor će se dodatno ojačati kvalitetno osposobljenim ljudskim potencijalom u skladu s potrebama tržišta rada. 

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 27.655.000,00 kuna, od kojih ESF sufinanciranje (85%) iznosi 23.506.750,00 kuna, a nacionalno sufinanciranje (15%) iznosi 4.148.250,00 kuna. 

Slika: Google Images