Objavljen poziv „Razvoj poduzetništva u Gradu Petrinji – 2. faza“

Search form

Objavljen poziv „Razvoj poduzetništva u Gradu Petrinji – 2. faza“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 18. listopada 2021. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava KK.08.2.1.15 „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“. 
Poziv je objavljen u sustavu eFondovi, a dokumentaciju Poziva možete pronaći na poveznici.
Ovim Pozivom podržava se proces jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje kroz dodjelu potpora male vrijednosti u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima s područja grada Petrinje. 
Bespovratna sredstva se dodjeljuju putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., SC 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s ukupnom alokacijom koja iznosi 15.707.000,00 HRK. 

Više informacija o ovom Pozivu možete pročitati na poveznici.Slika: Google Images