Objavljen poziv za podršku obrazovanja odraslih

Search form

Objavljen poziv za podršku obrazovanja odraslih

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti" financiranog iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Objavljen je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Poziv je usmjeren na identificirani problem niske zastupljenosti odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, koja vodi pomanjkanju kvalifikacija potrebnih na tržištu rada. Provedbom projekata se želi postići stjecanje kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada. Ukupna alokacija sredstava osigurana u okviru poziva je 30.039.000,00 kuna, a projektni prijedlozi se zaprimaju do 12. svibnja 2017. godine.

Slika: Google Images