Objavljen pravilnik za mjeru 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti" iz Europskog fonda za ribarstvo 2007.-2013.

Search form

Objavljen pravilnik za mjeru 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti" iz Europskog fonda za ribarstvo 2007.-2013.

Kako se uskoro očekuje raspisivanje natječaja za mjeru 1.1. u sklopu Europskog fonda za ribarstvo 2007.-2013., objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru ove mjere. Predmet potpore u sklopu natječaja je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za trajnu obustavu ribolovne aktivnosti u skladu s nacionalnom shemom smanjenja ribolovnog napora koja je sastavni dio Plana prilagodbe ribolovnog napora. Trajna obustava ribolovne aktivnosti provodi se u segmentima gospodarskog ribolova na moru, i to u ribolovu okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama i ribolovu pridnenim povlačnim mrežama – koćama. S druge strane, trajna obustava ribolovne aktivnosti provodi se uništavanjem ili prenamjenom ribarskog plovila. 


Slika: Google Images