Objavljen program Cultural Heritage In Action

Search form

Objavljen program Cultural Heritage In Action

Cultural Heritage in Action program je uzajamnog učenja i usavršavanja podržan od strane Europske komisije, a namijenjen je donositeljima politika u području kulturne baštine na lokalnoj i regionalnoj razini. Fokus ovog programa je na participativnom upravljanju, prilagodbi za ponovno korištenje i kvaliteti intervencija.

Cilj programa je osnažiti gradove i regije u donošenju politika i pokretanju inicijativa u području kulturne baštine te potaknuti razvoj inovativnih rješenja za zaštitu vrijedne kulturne baštine. Ovaj program uzajamnog učenja jedna je od mjera koju je Europska komisija pokrenula kao dio Europskog okvira za djelovanje u području kulturne baštine (European Framework for Action on Cultural Heritage), a nastavlja se i na impulse pokrenute Europskom godinom kulturne baštine 2018.
 
Program Cultural Heritage in Action podržan je iz programa Kreativna Europa. U razdoblju od siječnja 2020. do travnja 2021. godine, program provodi konzorcij partnera koji predvodi EUROCITIES, a nadalje čine i KEA European Affairs, European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), Europa Nostra te Architects' Council of Europe.

Slika: Google Images