Objavljen Vodič za korisnike za operaciju 7.2.1.

Search form

Objavljen Vodič za korisnike za operaciju 7.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je vodič za korisnike za operaciju 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda” koji služi kao pomoć kod pripreme dokumentacije i prijave projekta.

Prihvatljivi korisnici potpore su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje. 

Prihvatljiva ulaganja za sufinanciranje dodjeljuje se za građenje i/ili opremanje javnih sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kojom se doprinosi poboljšanju životnih uvjeta u ruralnim područjima. 

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje odnose se na građenje (izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih građevina), opremu, opće troškove i nematerijalne troškove. 

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.
Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura. 

Vodič možete preuzeti na linku: https://goo.gl/m5JDXa

Slika: Google Images