Objavljena 1. izmjena Poziva "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljnih na obnovi kulturne baštine"

Search form

Objavljena 1. izmjena Poziva "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljnih na obnovi kulturne baštine"


Objavljena je prva izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije Poziva objavljenog 6. studenoga 2015. godine.
 
Izmjena se odnosi na produženje roka za zaprimanje projektnih prijedloga (neovisno o grupi aktivnosti) koji se pomiče sa 6. prosinca 2015. na 8. siječnja 2016. Do izmjene je došlo zbog velikog broja pitanja postavljenih putem e-pošte te za vrijeme Informativnih radionica, odnosno potrebe da odgovori na iste, u najvećoj mogućoj mjeri, budu raspoloživi potencijalnim prijaviteljima prije mogućnosti podnošenja projektnih prijava.

Više informacija o natječaju pogledati: http://goo.gl/Dxid8B
Slika: Google images