Objavljena izmjena natječajne dokumentacije za poziv "Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela"

Search form

Objavljena izmjena natječajne dokumentacije za poziv "Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela"

Nadležno tijelo poziva "Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela", Ministarstvo poduzetništva i obrta, objavilo je prvu izmjenu pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije za sve prihvatljive prijavitelje. Izmjene se odnose na pokazatelje koje je potrebno zadovoljiti pozivom, zatvaranje financijske konstrukcije projekta, promjene u prijavnom obrascu B, analizi rizika, obrascu 3 - Proračun aktivnosti te ostaloj prijavnoj dokumentaciji.

Više o pozivu i izmjeni dokumentacije pogledajte na linku: http://goo.gl/iBO9x1

Slika: Google Images